utorak, 28. ožujka 2017.

Diana Cooper: Molitva za izobilje

Ovu molitva za izobilje  trebate izgovarati 3 puta dnevno, 7 dana:


“Voljeni Univerzume,
molim, iz središta svog gorućeg srca i strasti moje duše, za božansko izobilje SADA. Otvaram sebe ka svim svojim darovima i talentima, i ka svojoj moći manifestacije.


Hvala za blagoslove koje ću primiti.


Neka tako bude.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diana Cooper

Nema komentara:

Objavi komentar