utorak, 27. lipnja 2017.

Nevjerojatan utjecaj frekvencija na ljudski organizam: Čemu ste vi izloženi?

Svijet oko nas pun je različitih frekvencija i vibracija.

Neke frekvencije možemo vidjeti (svjetlosne valove), čuti (zvučne valove) ili osjetiti. Postoje i druge frekvencije, na primjer gama zrake, infracrvene frekvencije i radiovalovi, koje ne možemo vidjeti ili osjetiti. Sve te frekvencije utječu na nas na razne načine.
Na primjer, određena glazba može nam donijeti mir i olakšanje, dok će druga izazvati ljutnju i agresiju. S nekim frekvencijama susrećemo se svaki dan – to su buka u tvornici ili uredu, šum transporta u centru grada, zujanje hladnjaka i računala u kući.
Prošećite kroz tvornicu. Buka – ili razina frekvencija – u tvornici vjerojatno vam se ne čini privlačnom. Naime, može biti čak i opasna za vaše zdravlje – možda je potrebno da zaštitite vaše uši. Zbog prebivanja na mjestima koja su puna buke, ili nižih vibracija, tokom vremena možete postati uznemireni.
Takvi zvukovi će povući vašu svjesnost dolje – razmišljat će te na vrlo ograničen način.  Mogu degradirajuće utjecati na vaš um, tako da ćete htjeti samo zapaliti cigaretu ili otići u bar nakon posla.
Drugačije rečeno, izloženost nižim vibracijama obično uzrokuje degradiranje naše svjesnosti.

Znanost o vibracijama opisana u Vedama

Znanost o vibracijama i frekvencijama i njihovom učinku na čovjeka postoji već tisućama godina. Potvrde toga pronalazimo u drevnim Vedskim tekstovima. Drevni vedski tekstovi na sanskritu objašnjavaju, da sve što postoji u ovom univerzumu jest manifestacija određenih vibracija, uz pomoć kojih se duhovna energija transformira u materijalnu.
Vede ne samo da objašnjavaju kako različite frekvencije utječu na nas, nego i sadrže upute o tome kako ih treba koristiti.

U drevnoj Indiji, mudraci su koristili mantre – posebne zvučne vibracije – da bih postigli zadivljujuće rezultate. Uz pomoć pravilno izgovorenih mantri mogli su utjecati na vrijeme, liječiti, oživljavati mrtve, čak i stvarati nova živa bića i predmete.
Kšatrije (vladari i ratnici) koristili su mantre da bi stvorili različite vrste oružja. Na primjer, poznavali su oružje brahmastru, koje je jednako suvremenoj nuklearnoj bombi. Strijele, kojima bi ratnici pridružili posebne mantre, izazivale bi moćne eksplozije poražavajući cilj.
Drugi su koristili nauku o vibracijama da bih uzdigli svoju svjesnost na višu razinu, ili da bih ušli u duhovnu stvarnost.                                                                                                 

Suvremena saznanja

I suvremeni znanstvenici znaju da frekvencije utječu na živa bića. Na primjer, znanstvenici su proučavali djelovanje glazbe na biljke. Pod utjecajem klasične glazbe biljke bi lijepo rasle i cvale, a pod utjecajem žestoke rock glazbe su venule i sušile se.
Nikola Tesla, veliki izumitelj, radio je eksperimente koji su potvrdili da je zrak u svom uobičajenom stanju sposoban provoditi velike količine struje na velike udaljenosti bežično. To je značilo, da bi električna energija mogla biti dostupna ljudima u svim dijelovima svijeta.
Sposobnost elektriciteta da putuje kroz zrak pokazuje, da se frekvencije i drugi valovi energija se mogu prenositi sa mjesta gdje se generiraju na druge točke planeta bežično. Mnogi misle da zakoni, koje je otkrio Tesla, također objašnjavaju fenomen telepatije i potvrđuju ogromne mogućnosti ljudskog uma.

Možemo produžiti ovu temu i predložiti da to znači da je čitav univerzum jedan ogroman vibracijski generator, koji ne samo da stvara, šalje i prima energiju na različitim točkama planeta, nego i održava ravnotežu energije.
Tesla je dokazao svoju teoriju o bežičnom prenošenju struje u veljači 1900. godine. Stvarajući vodljivi put između ionosfere i zemlje, Tesla je slao signale vrlo niskih frekvencija. Nikola Tesla je otkrio da površina zemlje može služiti kao ogromni strujni krug za vrlo niske frekvencije.
Na takav način, električna energija bi se mogla prenositi po cijelom svijetu preko površine zemlje, koristeći ionosferu kao povratni put.
Ionosfera je sferni omotač, koji može provoditi elektricitet. Ionosfera se sastoji od iona i slobodnih elektrona koji okružuju Zemlju u gornjem dijelu atmosfere. Ona igra važnu ulogu u prenošenju radiovalova, služeći kao reflektor. Eksperiment Tesle je potvrdio, da elektricitet i druge vrste frekvencija mogu biti prenesene do prijemnika ili korisnika na bilo koju točku planeta bez pomoći žica.
Izgleda da je čovjek bio-kozmički električni pretvornik, odašiljač i prijamnik, i da su frekvencije našeg mozga prilagođene elektromagnetskom polju Zemlje. Istraživanja su pokazala da promjene u elektromagnetskom polju mogu negativno utjecati na mozak životinja i čovjeka.

Frekvencije koje stvaraju uznemirenja

Sve frekvencije iznad 11 herca stvaraju osjećaj uznemirenosti i nezadovoljstva. Postoji zabrinutost za ljude koji žive blizu električnih vodova visokog napona. Mnogi misle da takvi vodovi, kao i električne deke, mogu uzrokovati rak zbog izloženosti neprirodnom magnetskom polju.
Istražitelji se slažu da su ljudi električna bića. Na primjer, naše srce može stati ili se pokrenuti zbog električnih impulsa. Pacemakeri su primjer, kako elektricitet može pomoći radu srca. Ali elektromagnetsko zračenje može biti i najopasniji čimbenik za društvo. Postoje ozbiljni dokazi toga da rak i druge bolesti mogu biti uzrokovane elektromagnetskim valovima.

Kada su Rusi počeli sa emitiranjem frekvencija 1976. godine, puštali su frekvenciju od 11 Hz. Ta frekvencija bila je toliko moćna, da je narušavala rad radio komunikacija u cijelom svijetu i mnoge države su se počele buniti. Nakon toga, ratna avijacija SAD-a opazila je još pet frekvencija, koje su emitirali Rusi u svom divljem koktelu ekstremno niskih frekvencija (ELF).
Nikad nisu emitirali frekvencije ispod 11 Hz, ništa što bih moglo imati pozitivni utjecaj. Izgleda, da su na umu imali više opakih stvari. ELF prodire kroz sve, ništa ga ne može zaustaviti ili smanjiti. Uz pomoć pravilno odabranih frekvencija i njihovog određenog trajanja, mogle bi se kontrolirati ili čak ubijati cijele države.
Jedanput kad bi se ove frekvencije usavršile, nuklearno oružje bi postalo nepotrebno. ELF-om bi se moglo ubijati odmah uz pomoć moćnih štetnih frekvencija. Cijeli narodi bi mogli biti uništeni uz pomoć radio frekvencija, koje bi se emitirale sa drugog kraja zemlje, bez štetnih posljedica za okoliš i ostale nacije.
Na našu sreću, izgleda da ovo oružje još uvijek nije usavršeno, ili da se takva istraživanja provode u potpunoj tajnosti. Prikladno, Tesla je rekao da mir može biti postignut samo kao prirodni rezultat općeg duhovnog napretka.
S druge strane, bilo je izumljeno nekoliko uređaja, koji su koristili frekvencije u dobre svrhe. Bio je izumljen zapper dr. Clark, generator Rife-a, pulser doktora Beck i mnogi drugi uređaji, koji su koristili “dobre” frekvencije za liječenje ljudi. Takvi uređaji nevjerojatno su uspješni u liječenju više od 600 bolesti. Ovaj smjer medicine se zove biorezonantna, vibraciona, frekvencijska ili elektromagnetna medicina.
Istraživanja su pokazala da frekvencije ispod 7 Hz stvaraju osjećaj opuštenosti i dobrobiti, koje je poznato kao alfa-stanje. Kažu, da je najpovoljnija frekvencija na Zemlji 6.8 Hz. Zanimljivo jeda piramida u Gizi ima u sebi konstantnu frekvenciju od 6.8 Hz i znanstvenici ne mogu otkriti otkuda ona dolazi.
Ovo govori o tome da su drevne civilizacije znale znanost o važnosti frekvencija. Koristili su ih da bih stvorili prikladnu atmosferu koja bi umirila um, pomogla osobi preći na višu razinu svjesnosti i postići duhovnu stvarnost.                                                                                 

Yoga i frekvencije

Yoga koristi isti princip otkad ju ljudi poznaju – stotine i tisuće godina. Koncentracija na ravnomjerno disanje, kao što je u hatha-yogi, izjednačava i harmonizira ritam srca i električne impulse u tijelu. Yoga na prirodan način priziva alfa-stanje i omogućava čovjeku,da dostigne posebno stanje u kojem se njegova svjesnost može uzdići na višu razinu.

Yoga, izgradnja građevina poput piramida ili hrama piramidalnog oblika, recitacija molitvi i mantri može pomoći čovjeku dostići stanje sreće i mira, podići njegovu svjesnost na višu razinu i omogućiti da shvati duhovne istine. A to, kako se nadao Tesla, bi donijelo mir, koji bi bio prirodnim rezultatom općeg duhovnog napretka.
Čak i danas, mantre se mogu koristiti da bi umirile um, snizile krvni tlak i oslobodile nas od tjeskobe i nepotrebnih briga. Pjevanje posebnih mantri također nam može pomoći da se približimo Božanskom. Za neke mantre se kaže da su došle direktno iz duhovnog svijeta. Kada ih ponavljamo, dozivamo transcendentalnu energiju iz duhovne sfere.
Ljudi mogu koristiti takve mantre da bi postali sretniji i zdraviji, zaštitili se od negativnih frekvencija i uzdigli svjesnost na višu razinu, što će pomoći ostvariti želju i Nikole Tesle – donijeti mir cijelom svijetu.
izvor:alternativa-za-vas.com/preuzeto sa: atma.hr

ponedjeljak, 26. lipnja 2017.

Osho: Ljubav bez slobode nikad ne donosi ispunjenje, a sloboda bez ljubavi je puka usamljenost...

Čovjek najviše želi slobodu. Čovjek žudi za slobodom. Sloboda je sama suštinska jezgra ljudske svjesnosti: ljubav je na periferiji, a sloboda je u centru. Kada se ta dva ostvare, u životu nema žaljenja. A oni se ostvaruju zajedno, nikada odvojeno.

Ljudi su pokušavali ostvariti ljubav bez slobode. Onda ljubav donosi sve više i više patnje, sve veće i veće ropstvo. Onda ljubav nije ono što je čovjek očekivao da će biti, ona se pretvara baš u suprotno. Ona razara sve nade, uništava sva očekivanja i život postaje pustoš – tapkanje u tami, i nikada se ne pronalaze vrata.
Ljubav bez slobode prirodno teži da bude posesivna. A onog trenutka kada uđe posesivnost, počinjete stvarati okove za druge i za sebe – jer ne možete posjedovati nekog a da on ne posjeduje vas. Ne možete nekoga učiniti robom a da sami ne postanete rob. Što god činite drugome, učinjeno je vama.                                                                                To je osnovni princip koji treba razumjeti, da ljubav bez slobode nikada na donosi ispunjenje.

Bilo je ljudi koji su pokušali drugu krajnost, slobodu bez ljubavi. To su monasi, eskapisti, ljudi koji su se odrekli svijeta. Plašeći se ljubavi, bojeći se ljubavi, jer donosi ropstvo, odbacili su sve situacije gdje ljubav može teći, rasti, gdje se može dogoditi, gdje je moguća.
Pobjegli su u samoću. Njihova samoća nije nikad postala osama, ostala je usamljenost. A usamljenost je negativno stanje; krajnje prazno, tužno.

Čovjek može biti osamljen, ali to ne daje usamljenost. Osamljenost je samo fizička samoća, usamljenost je duhovna samoća. Ako ste samo usamljeni… a bi ćete ako ste se odrekli svijeta. Ako ste pobjegli od svijeta iz straha, bit ćete usamljeni, svijet će vas progoniti, okruživat će vas sve vrste želja. Patit ćete od milijuna noćnih mora, jer sve što ste napustili ne može se odbaciti tako lako.

– Osho (iz Knjige mudrosti)preuzeto sa:Alternativainformacije.com

Drago Plečko: O Međugorju, Dalaj Lami, duhovima i liječenju raka...

Drago Plečko jedan je od najpoznatijih alternativnih liječnika koji se, između ostalog, bavi i duhovnim i paranormalnim. Drago se već u mladosti zainteresirao za rubna područja znanosti pa je puno putovao i istraživao pritom snimajući putopisne i dokumentarne filmove. Obišao je četrdesetak zemalja na četiri kontinenta. Napisao je stotine članaka, radijskih i televizijskih emisija, sudjelovao na brojnim svjetskim kongresima i konferencijama iz graničnih područja znanosti te osobno upoznao gotovo sve svjetske relevantne duhovne učitelje u posljednjih 35 godina, od kojih je mnoge i intervjuirao.
Autor je knjiga “Joga, bionergija, zdravlje”, “Droge – bič novog doba”, “Moji susreti s jogijima”, koautor prvog hrvatskog subliminalnog CD-a “Moć podsvijesti”, a također je i autor prvog TV filma o Međugorju na ovim prostorima. Danas vodi nutricionističko-terapijsko savjetovalište u Samoboru i Zagrebu gdje prirodnim tretmanima liječi zdravstvene probleme od nesanice do najtežih karcinoma.
Uzor ste mnogim mladim istraživačima paranormalnog u regiji i šire. Jedno ste od prvih imena alternativne medicine. Kako ste se zainteresirali za sve to? Kada i kako je zapravo počelo Vaše bavljenje time?
– Dvije su stvari utjecale na mene. Prvo, moje druženje još kao studenta s travarom Radom Marušićem iz Mostara, legendom tradicionalne medicine u tadašnjoj Jugoslaviji. Od njega sam mnogo naučio. Bio je to doista poseban čovjek. Drugo, počeo sam se intenzivno baviti meditacijom, imao neka neobična iskustva i ostao sam vezan uz tu praksu i 40 godina kasnije, dakle do danas. Uz spomenutog Marušića kao stručnjaka za biljke, veliki utjecaj na mene su imali Maharishi Mahesh Yogi, Dalaj Lama s kojim sam postao prijatelj, Shivabalayogi, a kasnije dr. Raymond Moody, doajen istraživanja stanja kliničke smrti, dr. William Tiller, profesor sa Stanforda i vizionar, kojeg sam sreo i bio impresioniran njime, a sudjelovao sam s referatom na više od 10 svjetskih skupova i tamo vidio gotovo sve one koji nešto znače u parapsihologiji.
Autor ste prvog TV filma o Međugorju na ovim prostorima. Vjerujete li Vi osobno u fenomen Međugorja?
– Da, tim sam filmom moju karijeru na TV stavio na kocku. Kada su počeli napadati fra Jozu Zovka, otišao sam tamo i napravio film od jednog sata koji je dokazivao da je fenomen realan. Nakon montaže sve je ovisilo o glavnom uredniku Miri Liliću kojem je u vrat disao centralni komitet. On je bez razmišljanja pustio film i to dva puta. Ja nisam nikada bio u Partiji, ali on jest i definitivno se izložio. Bez Lilića ne bi bilo filma. Zanimljivo, i Nives Šaškor, neka vrsta sive eminencije na tada zagrebačkoj televiziji, pohvalno se izrazila o filmu i rekla da svatko ima pravo vjerovati u što želi, a da nju osobno ovakvi fenomeni intrigiraju. Za film nisam dobio honorar, smatrao sam to svojom patriotskom dužnošću.
Vjerujem da je u onim prvim danima fenomen bio autentičan, neka su ispitivanja to dokazala, posebice dvojice svećenika znanstvenika iz američkog grada Daytona. Zbližio sam se posebno s fra Barbarićem, jednim uistinu svetim čovjekom koji nas je napustio u 46. godini, a mene je opskrbljivao dokumentacijom o izlječenjima koja su se doista tada događala. Posebno je vjernike privlačila Vicka i mnogo je neobjašnjivog vezano uz nju. Čak su vjerovali da ima neki teži oblik epilepsije i vozili je vlakom u zagrebačke bolnice na kontrole. Danas više ne znam je li fenomen Međugorja autentičan ili tek puki biznis, predugo me nije bilo tamo da bih donosio sudove o tome.                                                   Što mislite o međugorskim vidiocima?

– Ništa. Premalo znam o njihovu životu u godinama nakon ukazanja. Uvijek mi je nekako Vicka ostala u sjećanju kao čista, otvorena srca, komunikativna i dobroćudna.
Prijateljujete s Dalaj Lamom? Kakva je to osoba?
– Fantastična. Čista dobrota i poštenje. Takvog čovjeka još niste sreli. Jednostavno zrači toplinom i ljubavi. I veliki je borac za mir u svijetu. No, sada je uglavnom stalno u Dharamsali, bolestan je, a i ima i 78 godina. Oduvijek je pomalo imao problema s jetrom. On je uzor kakvi bi ljudi trebali biti jedni spram drugih.
Reinkarnacija: mit ili stvarnost?
– Mislim da je stvarnost, ali je tumačenje izuzetno delikatno jer postoje mnoge finese u raznim učenjima i religijama pa je rekonstruirati točan put čovjeka od smrti do novog tijela gotovo nemoguće.
Proputovali ste mnoge zemlje svijeta i upoznali sve značajnije duhovne ličnosti 20. stoljeća: iscjelitelje, vidovnjake, jogije i karizmatske ličnosti. Tko je na Vas ostavio najveći dojam?
– Od kršćanskih definitivno sv. otac Emiliene Tardiff. Bio sam na ljubljanskom nogometnom stadionu i nazočio četirima izlječenjima osoba oboljelih u principu od neizlječivih bolesti. On je držao misu. I znao tko sjedi gdje od osoba koje su ozdravile. Između 7000 ljudi. Kada sam ga pitao u čemu je tajna, rekao mi je: “Moli Očenaš.” Od vidovnjaka to je bila Britanka Ruby Grey koja mi je rekla ono što stvarno nije mogla znati, a mom prijatelju, predavaču na postdiplomskom studiju u Beču, jer se sve odvijalo tamo, omogućila konverzaciju s pokojnim ocem. Skoro se onesvijestio kada je iznijela neke davne činjenice, vrlo detaljno s imenima i ishodom događaja. No, bilo je i mnogo drugih.
Istraživali ste stare kulture o budućnosti čovječanstva. Što možete reći o tome? Što nam te civilizacije poručuju?
– To je užasno široko područje. U načelu svi pozivaju na mir i odricanje od “sedam smrtnih grijeha” ako želimo da čovječanstvo preživi. Mnogi kao tibetanski lama Padma Sambhava su daleko unaprijed predvidjeli ratove, zrakoplove, pad Tibeta, Nostradamus i Tarabići također, a kod Indijaca vlada uvjerenje da vlada mračno, željezno doba koje nazivaju Kali Juga. Postoji i jezična veza između hrvatskog i sanskrta pa je to zapravo kaljuga odnosno kaljuža. Stvari će se pogoršavati, bolesti će biti sve teže, a mržnje sve jače. Narodi se neće moći dogovoriti, a religije će se sukobljavati. Ludilo Kali Juge tek je počelo. Legenda kaže da će tako biti dok se ne pojavi prorok Kalki i ne promijeni svijet ako će ga još tada biti.

Postoje li duhovi?
– Uvjetno rečeno da, to su uglavnom dijelovi astralnih tijela umrlih osoba ili energetska tijela bića koja su ostala bliska ovoj razini, što može u prvom slučaju biti loše jer se radi o bićima poput alkoholičara, ubojica, narkomana i slično koja se ne mogu odvojiti od ovog svijeta. Kod drugih je slučaj osoba koje radi nečeg moraju ostati vezane uz materijalni svijet.                                                                                                                            Jeste li Vi ikada stupili u kontakt s nekim od njih?
– Rijetko. Nemam za to interesa, ali sam promatrao medija Jeannie Love kroz koju su se javljali Mahatma Ghandi, John Lennon, poginula posada “Challengera”, Elvis Presley i još neki i odgovarali su na pitanja kako izgleda svijet u kojem se nalaze. Tko zna je li to bio proizvod uma medija ili stvaran događaj.
A život poslije smrti? Što se s čovjekom tada događa?
– I na to ima bezbroj odgovora. Izgleda da preživljavamo fizičku smrt. Dobro je pročitati knjigu harvardskog neurokirurga Ebena Alexandera koji je preživio 7-dnevnu komu i jasno vidio da tijelo i svijest mogu postojati odvojeno. Uz to je dao neke znanstvene odgovore koji su bili glavna uporišta dosadašnjih kritičara te ideje. Knjiga je prevedena na hrvatski jezik.
Jeste li Vi ikad doživjeli izvantjelesno iskustvo?
– Jesam. Više puta u meditaciji.
Bavite se alternativnom medicinom. Koja kategorija bolesnika Vas najčešće moli za pomoć?

– Oboljeli od karcinoma, depresije, strahova, multiple skleroze i artritisa.
Na koji način liječite: biljkama ili na drugi način?
– Imam vlastiti sustav, posebno kod karcinoma, u četiri koraka. Prvo je čišćenje jetre, zatim anionizacija tijela (zaluživanje) pa uporaba himalajskog korijena za jačanje imuniteta i na kraju tzv. subliminalni CD, koji se sluša jednom dnevno i ispod praga čujnosti usađuje poruke u podsvijest koje pokreću imunosustav. Kada kod kemoterapije padnu leukociti i pacijent oslabi, primjenjujem Actiglukan, jedini tekući betaglukan koji ima snažno regenerativno djelovanje. Evo, upravo smo prije mjesec dana potpuno izliječili zagrebačkog sportskog novinara oboljelog od vrlo malignog limfoma Hodgkin Ivb. Prednost je naše terapije da se ne kosi sa službenom medicinom. Svaki se pacijent mora prvo obratiti liječniku, a zatim djelatniku komplementarne medicine, dakle nama.
Mogu li marihuana i hašiš izliječiti neke bolesti? Bi li, prema Vašem mišljenju, trebalo legalizirati te biljke?
– Da, izvan svake sumnje. Još je 1849. godine britanski liječnik O’Shaughnessy putovao po Indiji i istraživao marihuanu. Konstatirao je da “liječi sto bolesti”. Kasnije se koristila i legalno kod mučnina od kemoterapije, bolova i glaukoma. Sada je već Rickman skupio dovoljno argumenata da prisili medicinu da to istraži. Ipak, vidio sam dosta ljudi koji su uzimali ulje marihuane i umrli, a da im nije pomoglo. Ništa nije rješenje za sve bolesti, svakome pomaže nešto drugo. Poodavno sam napisao knjigu “Droge – bič novog doba” koju sam stavio na moju web stranicu www.dragoplecko.hr i može se besplatno skinuti. Poglavlje sam posvetio i marihuani. Možete je naći na http://www.dragoplecko.hr/hr/drevna-i-nova-znanja/droge-bic-novog-doba/
Za Vas kažu kako možete pogledati čovjeka i znati od čega boluje, osjetiti blizinu nečije smrti. Je li to istina? Kako je to moguće?
– Da, to mi se znalo spontano događati. Vidim dijete, primjerice, i odjednom znam da ima autizam. Kod toga sam uvijek osjetio neku toplinu u trbuhu i činilo mi se da me obavija neka magla. Znao sam odjednom da je netko bolestan ili ima probleme u obitelji, čak i da će umrijeti. To je sporedni rezultat podražavanja ajna chakre u meditaciji, ali ne volim da mi se to događa. Znati budućnost je prokletstvo.
Kad čovjek dođe u Vaše nutricionističko-terapijsko savjetovalište, što mu Vi savjetujete? Ima li neki “recept” kako ostati zdrav, da živi dugo? Što možemo uraditi za naše dobro?
– Razvio sam niz sustava preventive za očuvanje zdravlja, dijeta, gladovanja na vodi, čišćenja organizma, pomicanja tijela u smislu lužnatog medija, preventivna korištenja CD-ova, a u najnovije vrijeme smo imali određene obećavajuće uspjehe s tzv. vorteks antenom. Detalje o tome kako ta jednostavna pločica djeluje na tumorske stanice provjerio je jedan naš medicinski fakultet, a više o tome možete saznati na http://www.dragoplecko.hr/hr/drevna-i-nova-znanja/vorteks-antena/sjecanje-na-buducnost/ i http://www.dragoplecko.hr/hr/drevna-i-nova-znanja/vorteks-antena/utjecaj/
Oni koji žele znati više o svim tim fenomenima koje opisujem detaljno, najbolje da me potraže na mom profilu ili još jednog zasebnoj stranici na Facebooku, pod “Drago Plečko”.

izvor:dnevni-list.ba /preuzeto sa:atma.hr

Dragi Bože, hvala ti ovome!

Hvala ti na ovom srcu.

Za ovaj mali mišić koji kuca u mojim grudima. Hvala ti za njegovu otpornost, za njegovu snagu. Hvala ti što mu pomažeš da kuca, u svakom treningu, u svakom stravičnom trenutku filma strave, u svakom poljupcu, u svakom umornom jutru, kada se ne želim suočiti sa svijetom.
Hvala ti što mi daješ fizičku snagu – za svladavanje prepreka, što tjeram sebe  da nikad ne odustanem. Hvala ti za moju emocionalnu snagu-zbog koje mogu pustiti ljude u moj život, zbog koje mogu oprostiti, dijeliti ljubav s drugima.
Ponekad zaboravim kako je predivan ovaj mišić, donosi kisik mome tijelu, držeći me na životu, podsjećajući me da i u svojoj ljudskosti, ja sam moćna. I pomaže mi da volim i nastavlja voljeti. Dakle, hvala.
Hvala ti za moje ruke.
Ruke pomoću kojih dodirujem, grlim, njegujem. Hvala ti za vrijeme kad su me moji roditelji držali za ruke u svojim rukama, za vrijeme kad sam mogla četkati kosu moje sestre, bacati loptu ili doticati obraz svog ljubavnika.
Hvala ti što su moje ruke iscijeljene, za načine na koje su moje ruke sve naučile, za načine na koje su se povezale s drugim rukama i učinile da vidim ljepotu u nesavršenosti.
Hvala ti za ljubav.
Za sposobnost da osjećam, otvaram se, dajem.  Za načine na koje si mi pokazao ljubav i dao mi ljubav ljudi oko mene. Hvala ti za moju obitelj, moje prijatelje, moje suradnike, za strance, za ljubavnike.
Hvala ti za vrijeme u kojem si pokazao mom srcu da se može osjećati zbrinuto. Hvala što si me učio kako da potpuno dajem drugima.

Hvala ti za bol.
Hvala ti za sve one proplakane noći, kada sam se osjećala tako neshvaćeno. Hvala ti za dane kada sam se bojala moje budućnosti, prestrašena mogućim krivim izborima.
Hvala ti za slomljeno srce, za teške lekcije, za iscrpljenost i slomljenost. Zato što sam naučila da sam potpuna u tebi.                                                                                           Hvala ti za usamljene noći.
Noći u kojima sam ostajala budna do kasno, gledajući svjetla kako plešu po prozoru moje spavaće sobe i zvijezde kako titraju negdje u daljini. Hvala ti što si mi pokazao kako se iscijeliti i kako ponovno stati na noge.
Hvala ti što si mi davao snagu, iz dana u dan, čak i kad sam osjećala da postajem sve slabija. Hvala što si me podsjetio da je praznina privremena i da uvijek mogu biti ispunjena s tvojom ljubavlju.
Hvala ti za one koji su me napustili.

U to vrijeme njihov odlazak je bio poput izdaje i mislila sam da si mi okrenuo leđa. Ali ti si mi pokazao tko je tu samo privremeno, a tko je iskren i ostaje kraj mene zauvijek. Ti si mi pokazao da ne mogu vjerovati grješnim ljudima i da o njima ne može ovisiti moja sreća, već da se umjesto toga mogu osloniti na tebe.                                                                            

I ti nećeš otići. Hvala ti što me nikada ne napuštaš i obećavaš da ćeš ostati uz mene zauvijek.
Hvala ti na neodgovorenim molitvama.
Zato što u životu nije bitno primiti baš ono što ja tražim, temeljeći svoj odnos s tobom na tome što ću dobiti i da se stvari odvijaju na način na koji bi ja to željela.
Jer tvoj plan je veći od mog. I svaka neodgovorena molitva je bila zamaskirani blagoslov.
Hvala ti što si bio sve što mi je potrebno.
Što si me slušao kad je moje srce bilo povrijeđeno, što si me vodio kad sam izgubila ravnotežu, što si bio izvor moje inspiracije i povjerenja, podsjećajući me da sam tvoja, zauvijek. I da sam voljena.
Hvala ti što si ostao kad mi je svijet okrenuo leđa. Hvala što si me podsjetio da bez obzira koliko teškoća život donosi, ti ćeš uvijek biti tu.
Hvala ti za oprost.
Hvala što mi opraštaš, što mi pomažeš da naučim oprostiti, jer oprost nas liječi i spašava i omogućuje nam da ponovo započnemos novom nadom. Hvala što si moje srce napunio novom snagom.
Hvala ti što si mi pokazao kako je lijep život kada se prepustimo. Hvala ti za mogućnosti, za nove početke.

Hvala ti za nadu.
Prevod i obrada:atma.hr

Freudov test: Osam pitanja – Osam velikih otkrića o vama!


Jedan od najkontroverznijih znanstvenika 20. stoljeća je onaj kojeg studenti psihologije cijelog svijeta od milja nazivaju “djeda Freudom”, prenosi uspesnazena.com.

Tijekom njegovog života, jedni su ga smatrali šarlatanom, drugi – genijem.
Coco Chanel ga je zvala prvim muškarcem-feministom, a dva otkrića su ga ovjekovječila: razotkrivanje misterije ljudskog sna i “nalaženje” ključa za podsvijest.
Predlažemo da prođete jedan njegov zanimljiv test, koji će pomoći da bolje upoznate sebe, da sistematizirate znanje o sebi i drugima, dobijete objektivnu procjenu svojih stavova, a također, iskoristite rezultate u daljnjem radu na sebi.
Pred vama će biti nekoliko pitanja. Najvažnije pravilo – odgovarati iskreno – kako se osjećate, i prvo što vam padne napamet.
Na različita pitanja, moguće je dati iste odgovore. Ne prelazite na sljedeće pitanje, dok ne odgovorite na prethodno.
Ne virite u rezultate.
A sada, uzmite olovku, papir i krećemo!      
                                                                       

Pitanja:

1. Gledate u more… Vaš prvi osjećaj? (možete zatvoriti oči …)
2. Idete po šumi i gledate pod noge… Što osjećate? (vrijeme za odgovor je ne više od 30 sekundi)
3. Gledate let galebova… Što osjećate?

4. Vidite krdo konja… Pišite prvo što osjećate, ne razmišljajte dugo…
5. U pustinji vidite zid s malim otvorom, iza koje je oaza… U ovom slučaju potrebna su vaša djelovanja, ne misli, napišite što ćete raditi!
6. Opet pustinja. Umorni ste od dugog puta. Vidite posudu s vodom… Što radite? Možda je banalno, ali upišite odgovor na papir.
7. Izgubljeni ste u šumi. Smrklo se. Vidite kuću sa osvijetljenim prozorom… Što radite?
8. U magli ste… Kako ćete se ponašati, što napraviti?                                                           

Rezultati:

1. Vaš odnos prema životu, emocije, osjećaji.
2. Kako se osjećate u svojoj obitelji.
3. Vaš odnos prema ženama.
4. Vaš odnos prema muškarcima.

5. Vaša osnovna životna strategija, cilj. Kako rješavate svoje probleme.
6. Vaš seksualni život. Izbor partnera.
7. Vaša spremnost za brak. Za oženjene – vrijednost braka.
8. Vaš odnos prema smrti.

Vi se naravno, ne morate složiti s rezultatima. Ali zapamtite samo jedno, možete koliko god želite obmanjivati sebe, ali nikad to ne možete uraditi sa svojom podsvijesti…
izvor:uspesnazena.com/preuzeto sa: atma.hr

petak, 23. lipnja 2017.

Mladi je Mjesec – Rituali za sreću, ljubav, mir i obilje

Mnogi kalendari će fazu mladog Mjeseca pokazati kao zacrnjeni mjesec (mrtvi mjesec), pokazujući time da se Mjesec ne može vidjeti po noći jer se nalazi između Zemlje i Sunca. Novi, mladi Mjesec je povezan sa počecima i s povećanjem svijesti. To je dobro vrijeme za planiranje, započinjanje novih projekata i poduzetništva. Isto tako to je dobro vrijeme za čišćenje i razbijanje loših navika. Na psihičkom nivou muškarci osjećaju Mlad Mjesec jače od žena. U ovo vrijeme zemlja počinje udisati.
U vrijeme mlađaka dobro je krenuti u nešto novo, u ovoj fazi mjesec djeluje poticajno za bilo kakva pokretanja. Mladi mjesec daje pojačanu intuiciju, što može biti vrlo korisno kada treba donijeti neku odluku.

Ovo je i vrijeme kada je povoljno krenuti s odbacivanjem loših i štetnih navika. Treba imati u vidu da je dan kada nastupa mlađak period kada statična energija prelazi u aktivnu pa dolazi do pojačane osjetljivosti.
Utjecaj mladog Mjeseca za razliku od punog, je manje uočljiv, no njegov negativan utjecaj je puno veći. Razlog tome je u činjenici da je na dan mladog Mjeseca utjecaj više suptilne prirode, dok je kod utjecaja punog Mjeseca čovjek svjestan povećanih misli.
Pretvoriti moć Mjeseca u vašu korist je teška stvar jer je riječ o takvoj snazi koja je u stanju pomjeriti vodu u oceanima, utjecati na vrijeme i na raspoloženje. Moć, koja se krije u Mladom Mjesecu je više puta jača nego sile koje se osjećaju u drugim periodima.
Važno je koja Vam je želja jer nije svejedno što očekujete od Mjesečeve moći. Sama sila je pusta energija koja se može usmjeravati. Međutim, one sile koje se nalaze oko Mjeseca, obraćaju pažnju na Vas i nisu uvijek na dobroj strani. Bilo koja greška može Vam prouzrokovati velike probleme jer ne možete znati da li će Vaša nesvjesna djela privući pažnju pozitivnih ili negativnih sila (koje su tada posebno moćne).

Moć rituala

Kada čujete riječ “ritual” na što prvo pomislite?
Možda taj pojam odmah povezujete s pentagramima, krugovima svijeća, zlokobnim pjevanjem i zakukuljenim figurama.
Možda zamišljate okultne simbole, tmurno osvijetljene sobe, voodoo lutke ili neke slične stereotipne slike povezane s tom riječi.
Riječ “ritual” gotovo uvijek nosi vjerske konotacije – uostalom, gotovo svaka kultura od početka vremena ima rituale u sklopu svojih duhovnih i vjerskih obreda.
Od starih Egipćana, američkih Indijanaca i Maja, do Budista, Kršćana, Židova i Muslimana, stvoreni su rituali svake vrste i održavali su se za gotovo svaku zamislivu namjenu.

Možda ćete se iznenaditi kada otkrijete da rituali ne moraju biti ezoterični, rituali ne moraju biti religiozni i rituali ne moraju biti duhovni.
Drugim riječima, ne morate pripadati niti jednoj tradiciji kako bi ih mogli prakticirati, ne morate biti religiozni ili duhovni i ne morate ih učiniti “okultnima” kako bi ih prakticirali.
Što je ritual i na koji način vam može koristiti?
Rituale, o kojima govorim u ovom članku, može prakticirati osoba bilo koje dobi, spola, vjere, ne-religije ili kulture.
Rituali su uobičajen skup radnji koje su prožete dubokim i osobnim značenjem. Kada se rituali izvode dosljedno i introspektivno, mogu imati neizmjerno blagotvoran utjecaj na vaš život.
Ali ono što je bitno zapamtiti – rituali sami po sebi nemaju moć. Razmišljajte o njima kao o šalici: šalica je posuda za vodu, ali kada je prazna – ne služi nam svrsi. Isto se može reći i za rituale; kada se pretjerano koriste, oni mogu postati prazni, beživotni i besmisleni.
Ovdje su neke prednosti rituala:
• Rituali će vam pomoći da “protjerate” loše navike
• Rituali će vam pomoći da se iscijelite
• Rituali će vam pomoći da dovedete do kraja neke stvari
• Rituali će vam pomoći da “prizovete” ljekovitu moć transformacije
• Rituali će vam pomoći da ostanete fokusirani i orijentirani na cilj
• Rituali će vam pomoći da se razvijete samodisciplinu                                                       Moć naših rituala izravno ovisi o snazi naše volje i namjere. U određenom smislu, rituali su kao simbolička obveza koju obavljamo kako bi rasli, jačali i iscijelili se.

Svaki se Mjesečev ritual treba precizno i detaljno provesti zbog sigurnosti i efikasnosti. Jedna stvar je sigurna, jedan manji ritual gdje se samo pale svijeće ne budi pažnju negativnih sila. Međutim, kad je riječ o velikim željama i ozdravljenju, potrebno je energije u većoj mjeri usmjeriti.
Želja treba biti realna i promišljena. Mjesec može utjecati na dvije strane, na sreću i ljubav. U to vrijeme izvršava se puno ljubavne povezanosti koja na žalost prouzrokuje dosta problema. Stoga se može korigirati jedino u ovo doba. Za ukidanje tih povezanosti, ovaj period je također pogodan. Ljubavna magija postoji, ali je isključivo prihvatljiva ona koja nikoga ne odvlači s puta slobodne volje i razmišljanja.
Ukoliko se to dogodi, tomu nema mjesta u svijetu bijele magije. Vezano za ukidanje povezanosti, poželjno je zatražiti pomoć stručnjaka jer gdje su negativne sile prisutne, tamo su i opasnosti mnogo veće. Zato je potrebno dobro razmisliti o željama.

Zapalite svijeću i otpuhnite

Puhanje u plamen svijeće i njegovo gašenje oduvijek simbolizira “smrt” ili “kraj”. Dobro je koristiti ovaj ritual kada želimo nešto završiti ili prestati s nečim, na primjer, ranu krivnje.
Ne oslanjajte se na to da će vas ovaj ritual iscijeliti samo po sebi, već ga koristite kako bi potpomogli svoje ozdravljenje i premostili jaz između svjesnog i nesvjesnog uma.
Da biste dovršili ovaj ritual jednostavno izdvojite svaki dan vrijeme (koliko bude potrebno) i mirno mjesto. Zapalite malu svijeću, držite je među rukama, gledajte u plamen i držite namjeru na umu. Na primjer, vaša namjera može biti: “Moj bijes polako blijedi poput plamena ove svijeće. Ponovno pronalazim oprost.” Nakon toga, otpuhnite plamen.

Neka vjetar odnese pero

Vjetar je tajanstvena sila: ne može se vidjeti, a toliko je moćan. Na mnogo načina, vjetar je simbol samog života. Perje je s druge strane vrlo zemaljsko, ali lako odleti s vjetrom. Ritual s vjetrom i perom simbolizira prihvaćanje i predaju.
Realnost je da ne možemo uvijek “promijeniti” stvari da budu u skladu s našim željama u našim životima, a pošto se opiremo tome, to nam uzrokuje bol. Možete koristiti pero, list ili čak maslačak za ovaj ritual. Na prostranom mjestu (po mogućnosti na otvorenom), držite predmet u ruci, duboko razmišljajući o svojim problemima.
Zatim, kada ste spremni za puštanje pera, lista ili maslačka (a uz to i vaš otpor) otpuhnite ga iz vaše ruke ili čekajte nalet vjetra da ga odnese. Pogledajte kako pluta daleko, a s njim i vaša tjeskoba. Svaki problem, svađa i bol odlazi daleko.                                                          

Spalite svoje brige

Kremiranje simbolizira konačnost: nema natrag! Ovaj konačni ritual je posebno moćan, jer doslovno sve smanjuje; misao, osjećaj, namjeru, želju ili problem. Ovaj ritual počinje s jednostavnim komadom papira. Na mali komad papira, napišite ono što vas muči.
Na primjer, možda ste napisali: “mržnja prema sebi”, “Moja ljubomora na _______”, “Ne mogu se zauzeti za sebe” i tako dalje. Imajte na umu da su neke emocije i iskustva zapravo blagotvorne i korisne za nas na neočekivane (a često i surove) načine, poput tuge i čežnje.
Ovaj ritual će funkcionirati samo s autodestruktivnim strahovima, željama i namjerama, imajte to na umu. Nakon što ste zapisali problem na komad papira, nađite sigurno mjesto i spalite ga šibicama ili upaljačem. Možete odabrati mjesto na otvorenom ili sigurno mjesto u zatvorenom prostoru.
Nakon što ste pronašli odgovarajuće mjesto (pazite da plamen ne izmakne kontroli), sjedite u tišini nekoliko minuta. Razmišljajte o tome što ste napisali na komad papira i kako to utječe na vaš život. Kada ste spremni da istinski otpustite osjećaje, zapalite papir i gledajte kako se pretvara u pepeo.
Također možete izreći malu molitvu ili nekoliko riječi kao što su “Neka bude”, “Ja sam spreman krenuti dalje” ili “Prihvaćam kraj.”

Rituale možete ponoviti kada god želite. Ne samo da će vam pomoći u prihvaćanju stvari, u pronalasku snage i odlučnosti, oni će također poslati vrlo snažnu poruku nesvjesnom umu.         izvor i preuzeto sa:atma.hr

Zakoni Univerzuma: Kako da nestane ono što ne želite...


Što više mislite o nečemu, to više to koristite, bilo da je to ono što želite, ili ono što ne želite. Zakon privlačenja reagira na korištenje i dodaje još više, pa tako lako ono što koristite uvećavate i širite u svom životu
Ako imate nešto što ne želite u svom iskustvu, jedini razlog što je još tu je taj što o tome razmišljate, što to koristite.
Ako imate nešto što volite, a ne koristite, Zakon kaže, da sve što se ne koristi biva oduzeto. Tu su talenti, tu su vrijednosti, tu su pokloni, tu su osobe, znanja…
Da bi nešto bilo, postojalo u vašem iskustvu, mora biti pokrenuto korištenjem, razmišljanjem ili djelovanjem. Što više koristite određenu temu za razmišljanje, to više to osjećate, što više to osjećate, to više razmišljate.. i tako u krug, uvećavate, uvećavate, širite… Sve na šta usmjerite svoj um RASTE a sve što zapostavite, smanjuje se i nestaje.
Ako netko ima znanje koje ne koristi, onda mu se to znanje oduzima, postaje beskorisno i blijedi… ako netko ima vještinu koju ne koristi, ona se gasi… Ako netko ima neku lošu osobinu i prestane da je koristi, i ona nestaje.
Da bi nestalo nešto što ne želite, prestanite to koristiti. Kako se uvijek mora nešto koristiti, jer je konstantno nešto uključeno, nema isključenja… onda znate da je bolje da koristite ono što želite.
Tako, ako vas nešto iritira u iskustvu, ako vam neke stvari ne idu, uključite samo ono što želite, iusmjerite svoju pažnju ka drugim dobrim stvarima… ove neželjene će se sve manje ukazivati i postepeno nestajati.

Imate dug, prestanite razmišljati o dugovanju, preusmerite se na razmišljanje o prihodima… tako ćete nakon određenog vremena primjetiti da ste dugove lako otplatili i da ih više nemate u iskustvu. Da vam se prihodi uvećavaju, jer kao što rekoh, uvijek širite i uvećavate ono što koristite. Ako ne koristite svoje tijelo, i ono će postepeno slabiti. Zato je potrebno da ga maksimalno koristite.
Kod sebe i drugih, koristite vrline, kvalitete, pozitivne strane, to radite sa svime što mislite da je dobro, i pratite osjećaj jer on govori više od riječi jeste li uključili željeno.

Jer tijek u koji ugazite, postaje bujica, a onaj koji ne koristite – ustajala voda koja ispari.

-Dragana Pavliček
Izvor/preuzeto sa:alternativainformacije

Po narodnim vjerovanjima: Stvari i pojave koje štite i ispunjavaju želje...

Ako bubamara sleti na vas dok ste bolesni, znak je skorog ozdravljenja. Potkova koja je obješena iznad vrata čuva dom i zemlju

Imate li potkovu kod kuće? Ako ste odgovorili potvrdno, onda vjerojatno nećete imati ništa protiv da saznate za što sve ljudi diljem svijeta vjeruju da donosi sreću i što ih štiti od nesreće.
Tko zna, možda i vi nabavite cvrčka, krokodilski zub ili koji “čarobni” žir.

Insekti koji nose sreću

Cvrčak na ognjištu već je tisućama godina znak sreće. U Kini i još nekim azijskim zemljama cvrčak je služio kao vrsta alarma – u slučaju provale prestao bi proizvoditi svoj karakterističan zvuk.
Smatra se lošom srećom ubiti cvrčka. Indijanci su vjerovali da nosi sreću, a imitiranje cvrčanja smatralo se uvredljivim.
Bubamara se smatra nositeljem sreće i blagostanja. Vjeruje se da donosi oslobođenje od svakodnevnih problema. Bubamara također daruje strpljenje, a ako sleti na vas dok ste bolesni, znak je skorog ozdravljenja. Bubamara koja vam sleti na ruku, a zatim odleti znači da će sljedećeg tjedna biti lijepo vrijeme.

Među ostalim insektima koji nose sreću su vilin konjic i skarabej. Vretence nosi promjenu, a označava snagu, hrabrost i mir, dok skarabej predstavlja zaštitu od zla, ponovnog rođenja i preobražaja.

Simboli sreće u prirodi

Žirevi, prema skandinavskoj mitologiji, štite od munja jer su plod hrasta – drveta posvećenog Toru, bogu groma i munje.
Duge se smatraju sretnim jer se na jednom kraju uvijek nalazi ćup s blagom.
Jaje je moćan simbol plodnosti i ponovnog rođenja. Također služi za gledanje u budućnost, za prizivanje sunčanog vremena i kao zaštita od različitih zala.

Životinje koje nose sreću

Vjeruje se da dupini donose sreću jer su u davna vremena moreplovci znali da su blizu kopna kad su ih ugledali nakon što su dugo bili na otvorenom moru.
Pomalo neobična životinja za simbol sreće je svinja. Nijemci imaju čak i uzrečicu “imati svinju” koja znači da je sreća blizu. Svinje označavaju bogatstvo, strpljenje i iskrenost.
Kornjače se smatraju simbolom sreće, a također su jedna od četiri svete životinje (zajedno sa zmajem, jednorogom i Feniksom). Kornjače predstavljaju Zemlju i dugovječnost i smatra se da predstavljaju vezu između smrtnog svijeta i nebesa.

Slonovi predstavljaju mudrost i odanost. Polubog Ganeš u indijskoj mitologiji nositelj je sreće, a figurice slonova kraj vrata ili na policama donose sreću i dug život.
Među ostalim životinjama koje nose sreću su tigar i žaba.                                                   

Predmeti koji nose sreću

Hvatač snova dio je indijanske kulture i u legendama je prvi od pauka na poklon dobila starica Nokomis u znak zahvalnosti što nije dozvolila svom unuku da ga ubije. Oni štite svog vlasnika od noćnih mora.
Potkova je opće poznat simbol sreće. Zbog svoje povezanosti s konjima potkova predstavlja snagu i pouzdanost. Kad su joj krajevi prema gore, potkova je vezana uz mjesec i prikuplja sreću, a ako su joj umjereni prema dolje, onda predstavlja majčinu utrobu i obasipa vlasnika srećom. Grci su u potkovici vidjeli polumjesec koji je predstavljao plodnost.
Potkova koja je obješena iznad vrata čuva dom i zemlju. Prema jednoj legendi, Sveti Dunstan je u desetom stoljeću ulovio vraga u potkovu i otada nečastivi nikad više nije mogao ući u kršćansku kuću koja ima potkovu iznad vrata.
Kovanice su također među popularnim nositeljima sreće. Ako nađemo novčić, cijeli dan ćemo imati sreće, ali samo ako ga uzmemo. U suprotnom će nas cijeli dan pratiti nesreća.
Najsretniji novčići oni su koji su svijeni ili imaju rupu, pogotovo ako ih dobijemo kao sitno u kupnji.
Sreća koju takvi posebni novčići nose još je pojačana ako ih držimo u lijevom džepu ili na ogrlici oko vrata. Kovanice u tegli koju držimo u kuhinji također nose sreću. Ako sačuvamo novčić koji prvi dobijemo u danu i stavimo ga u prazan džep, privući će još novca.
Ako dobijemo sitno u ponedjeljak, imat ćemo sreću cijeli tjedan, a kovanice koje na sebi imaju datum vlasnikovog rođendana nose im posebnu sreću. Kovanice koje su izrađene na prijestupnu godinu također nose sreću.
Ljestve su čak i drevni Egipćani smatrali simbolom sreće pa su ih stavljali i u svoje grobove kako bi pomogli duši da se uspne u nebesa. Međutim, ljestve podjednako lako mogu značiti i nesreću kad su naslonjene na zid jer predstavljaju obiteljski trokut.
Tko god prođe ispod njih predstavlja nekoga tko remeti sklad obitelji. Ali, kao i s mnogim drugim simbolima nesreće, negativan učinak prolaska ispod ljestvi može se poništiti tako da se prekriže prsti na rukama i tri puta pljune između prečki.

Biljke koje donose sreću

Djetelina s četiri lista je nešto što svi prepoznajemo kao znak sreće. To što predstavlja sreću vjerojatno ima korijen u povezivanju djeteline sa Svetim Patrikom – zaštitnikom Irske.
Također postoji legenda koja kaže da je Eva iz raja ponijela djetelinu za sreću.                       

Sretni brojevi

Broj sedam sretan je u mnogim kulturama. U zapadnom svijetu predstavlja požrtvovanost i sedam vrlina – mudrost, razumijevanje, čast, slavu, snagu, dobrotu i mir.
Također se vjeruje da sedmi sin sedmog sina ima iscjeliteljske moći, dok sedma kći sedme kćeri razumije pravo značenje snova.

Stvari i pojave koje ispunjavaju želje

Trepavica koja je otpala  može ispuniti želju ako je s obraza premjestite na prst, nešto zaželite i onda je otpušete.
Među prirodnim fenomenima koji ispunjavaju želje nalazi se i zvijezda padalica – tko god je vidi smije nešto poželjeti, ali ne smije nikome otkriti što, jer se to inače neće ispuniti.

Drugi nositelji sreće

Dimnjačari su znak sreće i bogatstva. Postoji legenda koja kaže da je engleski kralj George jednog dana jahao u povorci kad je iznenada na put istrčao pas koji mu je napao konja.
Konj se propeo i gotovo zbacio kralja, srećom jedna osoba odjevena u prljavu i istrošenu odjeću uhvatila je uzde i smirila životinju. Bio je to dimnjačar.

izvor:stil.kurir/preuzeto sa:hayat.ba